A Tulipán Szálló Házirendje

Tisztelt Vendégeink!

A jelen Házirend a szálláshely szolgáltatásra vonatkozó szerződés illetve az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan része.

Bejelentkezés

A vendégek szobakulcsot a bejelentkezéskor kapnak. A szobában lakó vendég(ek) regisztrálását a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti.

A szobákat a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni este 20:00 óráig.

Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát szállodánk részére e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a szobát poggyászaival, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott szobakulcsot a recepción leadni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába.

A vendég a szálláshely díjának ellenértékét legkésőbb a szállóból való végleges távozása előtt köteles kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a szálló jogosult a vendég által a szobába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a szolgáltató a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Látogatók

A szálló szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a szolgáltató kizárja.

A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli újabb vendég ugyanazon szobában történő éjszakai igénybevétele esetén a szobára kialakított díjat köteles megfizetni, mely díjat a szobát foglaló Vendég számlájára terhelünk.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A szálloda szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

Eszközök, berendezések rendeltetésszerű használata

A vendég köteles a szálló eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a szolgáltató felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A lefoglalt, és igénybevett szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a szolgáltató munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

Ki nem vihető dolgok

Berendezési tárgyakat és textíliákat (pl. plédet, törölközőt, stb. ) a szállóból  kivinni, elvinni tilos!

A szolgáltató tulajdonát képező ingóságok önkényes elvitele bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a szolgáltató megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A szálló bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni.  A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a szolgáltató kizárja.

Wi-fi

A szobákban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szolgáltató nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi és veheti igénybe.

Biztonság

A szobában hagyott értéktárgyaikért a szolgáltató nem vállal felelősséget, kivéve a recepciós széfjében történő elhelyezést.

A panzió tűzvédelmi szabályzatát minden Vendég köteles betartani.

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

Tűzoltó palackok a fölszinti illetve emeleti folyosókon találhatók. A szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

A szálló területére be nem vihető dolgok

A szolgáltató az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  • nem a szálloda üzletében, kiszolgáló automatájából vásárolt, vett élelmiszer, ital (ide értve alkohol tartalmú italokat is),
  • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotrop anyag,

A szolgáltató  a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a szálloda területére.

Ha a vendég a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálló területére, azt a szolgáltató a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szolgáltatónak.

Dohányzás tilalma

A szállóban tilos a dohányzás.  Dohányozni kizárólag a dohányzásra kijelölt helyen lehetséges.

A vendég, illetve a szálló területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálló területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szolgáltatót az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szolgáltató jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

“Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla

A szálló alkalmazottai a szobatakarítást reggel 10 órától végzik folyamatosan.

A vendég a “Ne zavarj!” figyelmeztető táblának a szobaajtó külső kilincsére történő kiakasztásával határozottan jelzi, hogy a szálló munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

A “Ne Zavarj!” figyelmeztető táblácskát a vendég a saját felelősségére és kockázatára helyezi el a bejárati ajtó külső kilincsén. Ha a szálló munkatársai a vendég elutazásának napján a szobája kilincsén “Ne zavarj!” figyelmeztető táblát találnak,  úgy a szálló munkatársai 11:00 óra után bármikor bemehetnek a szobába.

Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor a szálló a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, úgy a szálló munkatársai jogosultak bemenni a szobába.

A “Ne zavarj!” figyelmeztető tábla nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a szálloda nem vállal felelősséget.

Napi takarítás

A szálloda naponta egyszer, 10:00 és 14:00 között takarítja a szobát.

Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „Ne zavarj! ” figyelmeztető táblát találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet. Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a szálloda.

Mosás, vasalás

A szálló mosást, vasalást, vegytisztítást nem vállal. Ugyanakkor a vendégek részére mosógép és szárító gép használatát biztosítja. Ezt meghaladóan a vendég kérésére megszervezi a vendég ruházatának mosását, vasalását, vegytisztítását. A szálló ez esetben kizárólag a megszervezésben működik közre, a mosást stb. végző vállalkozás nem a szálló közreműködője, ezért a vállalkozás munkájáért felelősséget nem vállal. A szobában tilos a vasalás.

Minibár

A minibárban kizárólag a szálloda által behelyezett termékek lehetnek. A minibár nem használható a vendég dolgainak hűtésére, tárolására. A minibárban elhelyezett termékek fogyasztása díj ellenében történik. Az aktuális árlista a minibár tetején található. A minibár szolgáltatást kizárólag 18 éven felüli vendég esetén biztosítjuk.

Reggeli

Igény esetén megrendelt reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a vendég maga szolgálja ki magát a reggeliző helyiségben felállított asztalokon található étel- és italválasztékból. A reggelizőben szolgálatot teljesítő személyzet kizárólag a presszókávét, cappucinót szolgálja fel a vendégnek.

A reggeli időpontja: 7:30 órától 10:00 óráig.

A szálló a reggeli büféasztalról ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető el.

A vendég betegsége, halála

A vendég fertőző betegsége esetén a szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szállodai szerződést. Ebben az esetben a vendég a szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a szolgáltató  a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles eljárni.

Rendellenes magatartás

A vendégek nyugalma érdekében a szálló területén 22:00 óra után – kivéve a szálló által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A szálló területén – időponttól függetlenül – tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A szálló munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a szálló s egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállóból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Talált tárgyak

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálló megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálló 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. 

A szálló által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálló haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

Adatvédelem

A szálló a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő hatósági megkeresésre.

A vendég tudomásul veszi, szolgáltató a szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a szálloda nem emelhet kifogást.

Budapest, 2017. 03. 09.

A.Raison Kft
szolgáltató